Grondslag & Jaarloon

Loonaangifteketen

CoMetec is sinds 1 januari 2023 aangesloten bij de loonaangifteketen. Dit betekent dat werkgevers voortaan zelf geen inkomensgegevens van hun werknemers aan ons doorgeven, maar dat deze gegevens zullen worden verkregen vanuit de loonaangifteketen.

Er zijn veelgestelde vragen en voorbeeldberekeningen beschikbaar over dit onderwerp. Wij raden u aan deze ook door te nemen.

Bent u opzoek naar een rekenvoorbeeld? Deze hebben wij hier voor u beschikbaar. U kunt de bedragen in het bestand ook aanpassen.

Grondslag RVU

De RVU-regeling bestaat sinds 1 januari 2023. Om deze reden gebruiken wij alleen gegevens vanaf 1 januari 2023. Voor de overige regelingen die CoMetec administreert, worden wel gegevens uit eerdere jaren gebruikt. Het kan voorkomen dat voor een werknemer een voorschot bijzondere beloningen voorgaand jaar worden meegenomen voor de berekening van het geschat jaarloon. In deze situatie kan de grondslag van de RVU afwijken, want daar wordt dit niet gedaan. Wanneer het definitieve jaarloon wordt berekend, wordt de grondslag voor alle regelingen gelijk getrokken.

Eindafrekening

Voor werknemers met een minimale contractduur van gemiddeld 1 uur per week wordt er onderscheid gemaakt tussen het definitieve jaarloon en het geschatte jaarloon. Het definitieve jaarloon is, zoals hierboven beschreven, al het geld dat de werknemer ontvangt in het jaar, zonder overwerk en bijtelling van de auto. Dit is definitief bij ons bekend na afloop van het jaar of het dienstverband vanuit de loonaangifteketen. Over het definitieve loon moet de premie voor de WIA-werknemersverzekeringen worden ingehouden.

Omdat we pas na afloop van het jaar of het dienstverband kunnen weten wat het definitieve jaarloon is, maken we voor de premieoplegging met de kwartaalfacturen gebruik van het geschat jaarloon. Deze schatting is gebaseerd op de gegevens uit de loonaangifte.

Na afloop van het jaar wordt het jaarloon definitief vastgesteld op basis van de gegevens uit de loonaangifte. Het definitieve jaarloon is de basis voor de eindafrekening van de premie. Met de eindafrekening wordt het definitieve jaarloon vergeleken met het geschatte jaarloon. De eindafrekening krijgt u met de factuur van het eerste kwartaal 2024 of eerder in geval van beëindiging van uw bedrijf of bij uitdiensttreding van een werknemer.

Wijzigingen in het loon van uw werknemer die gedurende het jaar plaatsvinden worden meegenomen in de reguliere facturen, waarin wij uitgaan van de gemaakte schatting.

Oproepkrachten 

Voor werknemers zonder minimale contracturen geldt dat er niet gerekend wordt met een geschat jaarloon. De premie wordt bepaald met de gegevens die we krijgen via de loonaangifte. Wanneer het loon is doorgegeven via de loonaangifte, ziet u de premie op de eerstvolgende kwartaalfactuur.

Stap 2 - Berekening

Op basis van de start- en einddatum wordt bepaald met welke frequentie de aangifte gedaan wordt. Op basis van de frequentie gebruiken wij de volgende factor:

Frequentie inkomstenopgave

Factor

Per maand

12

Per vier weken

13,05

Per kwartaal

4

Per half jaar

2

Per jaar

1

Stap 4 - Formules

  • Geschat jaarloon voor werknemers = (CL * Factor) + BBVJ + ELVJ
  • Geschat jaarloon voor oproepkrachten = (SBL * Factor) + BBVJ 

Heeft u nog vragen?

Wij staan voor u klaar! U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken via 0800 – 5104 tussen 8:00-17:30. Stuurt u liever een e-mail? Dan kan dat naar werkgever@cometec.nl. Wij sturen u uiterlijk binnen tien werkdagen een antwoord.