CAO's in de Metaal en Techniek

De CAO’s in de Metaal en Techniek waarover CAO-partijen overeenstemming hebben bereikt...

De CAO’s in de Metaal en Techniek waarover CAO-partijen overeenstemming hebben bereikt, hebben een looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2024. In deze CAO’s is o.a. afgesproken dat er een Regeling voor Vervroegde Uittreding Metaal en Techniek komt (RVU-MT).

Voor de mogelijkheden en voorwaarden tot deelneming aan de regeling komt er een aparte RVU CAO met een looptijd van 5 jaar, die ingaat op een nader door CAO-partijen bekend te maken moment.